Rekisteriseloste ja tietosuojalausunto

Sitoudumme asiakkaidemme yksityiseen ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Verkkosivustomme kerää käyttäjätietoa, joka on tarkoitettu sivuston kehittämistä, markkinointia, käytettävyyttä ja tilastointia varten. Tiedon avulla on tarkoitus tehdä verkkosivustomme käytöstä käyttäjille mahdollisimman sujuvaa.

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Naava Resort Oy
Y-tunnus: 2443379-1
Postiosoite: Mesikuja 4, 63700 Ähtäri

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Kari Vainio
Postiosoite: Mesikuja 4, 63700 Ähtäri
Sähköposti:

3. Rekisterin nimi

Naava Resort Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilön tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • Markkinointi (mikäli asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa).
  • Asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakasyhteydenpito

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotimaa sekä yritys.

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään Kouta Media Oy:n järjestelmissä Herman IT:n palvelimilla
Kajaanissa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta.
  • Sivusto sisältää kolmansien osapuolten (kumppanuuksien) evästeitä, jotka ovat mittaus- ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä tietoa. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä.

Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja. Selain poistaa evästeet voimassaoloajan kuluttua. Voit hallita vapaasti sivulta mahdollisesti tulevia evästeitä. Eväste antaa tiedon palvelimelle, miten sivustoa on käytetty sivustolla vierailun aikana. Eväste varmistaa esimerkiksi käyttäjän tekemän kielivalinnan tallennuksen.

Google Analytics
Sivustomme käyttää Google Analyticsia, jonka avulla kootaan tilastollista analytiikkaa verkkosivuvierailuista. Tätä kautta ei kerätä yksilöitävää tietoa käyttäjistä.

Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät henkilötiedot
Kävijätilastointi ja -seuranta on selaimen ja internetyhteyden välittämää informaatiota, joka ei välitä tietoa, joka yksilöi kävijän henkilönä. Tietoa ei myöskään käsitellä tai missään vaiheessa yhdistellä siten, että tiedosta tulisi kävijää yksilöivää.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  • Tietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin ilman, että asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa.
  • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

10. Asiakkaan oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus sekä oikeus tulla unohdetuksi

  • Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
  • Jos tiedoissa on virheitä tai asiakas haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, hän voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle asian korjaamista koskevan pyynnön.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, säännöllisillä varmuuskopioinneilla sekä muilla henkilödatan suojaamiseen sekä turvalliseen säilyttämiseen tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.